abc
  Zoeken op: Alle woorden Een van deze woorden Complete zin
if dutch is abacadabra for you ... Klik om deze pagina te verversen
Inhoud verversen
Hoofdmenu

Tip: u kunt de tekst vergroten en verkleinen door met de Ctrl-toets ingedrukt aan uw muiswieltje te draaien.
Hoofdmenu

Algemene informatie over VBA-macro‘s

Opleiding VBA

Visual Basic for Applications (for AutoCAD, for Access)

Sinds AutoCAD versie 14.01 (1998) is de volledige versie van Visual Basic for Applications, kortweg VBA, een vast onderdeel van AutoCAD. Hiermee kunt u op een zeer gebruikersvriendelijke manier programmeren binnen AutoCAD. Maar dat niet alleen. U kunt AutoCAD via VBA ook aansturen vanuit bijvoorbeeld Microsoft Access, Excel of Word en vice versa. Deze techniek heet ActiveX of Automation en is zeer universeel. Onze databasetoepassingen maken hier al jaren gebruik van om bijv. in te zoomen of om een coordinaat op te vragen. VBA-functies en -formulieren zijn volledig uitwisselbaar tussen Word, Excel en AutoCAD.

Visual Basic neemt voor een groot deel de plaats in van AutoLISP, maar AutoLISP blijft nog altijd een zeer krachtige macrotaal voor in AutoCAD. Met de komst van GstarCAD Professional, waar ook de volledige VBA-programmeeromgeving in zit, worden de in VBA ontwikkelde tools opeens bereikbaar voor iedereen die met DWG-bestanden werkt. Tools gemaakt met VBA, zoals ons programma Hoeveel, zijn met beperkte aanpassingen over te zetten op GstarCAD, omdat GstarCAD ook onder de oppervlakte veel op AutoCAD lijkt. Bij Microstation, waar sinds versie 8 ook VBA in zit, is dat helaas een stuk moeilijker.

Tijdens de opleiding Visual Basic wordt uitgebreid stilgestaan bij de objecten, methoden, eigenschappen en gebeurtenissen van AutoCAD. Daarbij wordt gebruik gemaakt van het Objectmodel van AutoCAD of GstarCAD. Tevens wordt er in de opleiding besproken hoe u de koppeling tussen AutoCAD en andere applicaties kunt maken. U zult zien dat er weinig programmacode nodig is om één en ander te realiseren. Vooral als het gaat om gebruikersvriendelijke dialoogmenu�s.


Voorbeeld VBA-programma
Hieronder ziet u een voorbeeld van een VBA-programma zonder formulier, gemaakt om in AutoCAD objecten zichtbaar of onzichtbaar te maken.


Sub iHide()
 Dim Obj As AcadEntity, nShow
 With ActiveDocument
  On Error Resume Next
  .SelectionSets("1").Delete
  On Error GoTo 0
  .SelectionSets.Add("1").SelectOnScreen
  nShow = .SelectionSets("1").Count
  If nShow = 0 Then
   nShow = 0
   .SelectionSets("1").Delete
   .SelectionSets.Add("1").Select acSelectionSetAll
   For Each Obj In .SelectionSets("1")
    If Obj.Visible = False Then
     Obj.Visible = True
     nShow = nShow + 1
    End If
   Next
   MsgBox nShow & " invisible objects made visible"
  Else
   For Each Obj In .SelectionSets("1")
    Obj.Visible = False
   Next
   MsgBox nShow & " objects made invisible"
  End If
 End With
End SubVoorbeeld VBA-formulier
Hieronder een schermafdruk van hele vroege versie van ons hoeveelhedenprogramma in VBA:


Nieuws rond VBA-macro‘s


Lijst van beschiklbare standaardmacro‘s
8/9/10 We zijn begonnen met het publiceren over onze standaardmacro‘s. We hebben veel meer dan momenteel vermeld, dus neem gerust contact met ons op voor vragen.

Naar de macrolijst


Hieronder ziet u een latere versie van het hoeveelhedenprogramma in de ontwerpweergave.

Het programma Hoeveel in de ontwerpweergave in VBA
Uw reactie wordt zeer op prijs gesteld. Zegt het voort!

Klik voor onze Facebook-pagina Om te voorkomen dat uw surfgedrag op onze website kan worden gevolgd door derde partijen, zoals Facebook, hebben wij alle actieve links e.d. verwijderd, m.u.v. Statcounter. U kunt natuurlijk nog wel onze Facebook-pagina bezoeken.
Meer informatie?
Wilt u meer informatie, een offerte of een webdemo? Vul dan hier uw gegevens in. We sturen dan per email de gevraagde informatie of geven u enkele datums voor een webdemo.

Sinds maandag 2 juli 2007 zijn op ideoma.nl pagina‘s bekeken. Bekijk hier de statistieken

Open uw PDF!
Stop printen, krassen, scannen - maak uw PDF-aantekeningen meteen digitaal!

Open uw DWG!
Bespaar fors op uw CAD-licentiekosten met Open DWG software!Probeer GstarCAD eens ... © Copyright 1992-2022, IDEOMA intelligent systems bv